kakovost-cover

Kakovost

Kakovost merimo v merilnici s sodobnimi merilnimi instrumenti

Kakovost končnega izdelka je vnaprej planirana glede na material, končno obliko in namen izdelka. Naš cilj je zagotavljanje zadovoljstva kupca s končnim izdelkom. Pri izdelavi končnega izdelka se držimo zahtev ISO/TS 16949, kar zagotavlja dolgoročno obvladljivo kakovost izdelka.

Kakovost merimo v merilnici s sodobnimi merilnimi instrumenti in zanesljivim sistemom nadzora meril. S stalnimi izboljšavami in čim večjo avtomatizacijo stremimo k večanju zanesljivosti kakovosti. Kakovost zagotavljamo tudi z zagotavljanjem kar najboljših pogojev glede zdravja in varnosti delavcev pri delu.

PRILOGE:

ZAKAJ ŠERJAK

  • Visoka stopnja fleksibilnosti
  • Celovita ponudba na enem mestu
  • Nudenje maksimalne podpore kupcu
  • Nenehno nadzorovanje kakovosti
  • Hiter odzivni čas
  • Kratki dobavni roki
  • Konkurenčen položaj

REFERENCE

Loading...